Jauns Zīmējums

Sadaļā Grafika/Zirgi ir tapis jauns zīmējums.. Kāds jau noteikti pamanīs, ka ta ir mans jaunais simpātijs- Grāfs! Galvenais, ka pati no savām bildēm iespaidojos!

Varoņdarbs Vai Vienkārši Prātīga Rīcība?

… es šeit domāju par kādas bezdelīgas uzvedību pirms pāris dienām… Kopā ar mammu devāmies uz Ziemupi, lai uz turienes tusiņu nogādātu šīs nedēļas varoni- mazo absolventi, manu māšeli Līgu. (Īstenībā vajadzēja pārliecināties par tur sabraukušajiem jauniešiem) Nu lūk, pie reizes gribējām aiziet līdz Ziemupes jūrmalai, lai pārliecinātos par tās izslaveto skaistumu (šaubu nav, tā […]

Pārdomas…

..Par to, kāpēc laiks ar laiku skrien arvien ātrāk.. Kad gāju bērnudārzā, tas noteikti vilkās neciešami ilgi, bet ar katru nākamo “līmeni” laiks sāka traukties arvien ātrāk un ātrāk… Tad tas bija par maz, lai iemācītos uz kārtējo stundu uzdoto vielu, tad, lai uzrakstītu eksāmenā visas savas domas, tad laiks pietrūka, lai iedziļinātos augstāko mācību […]