Infinity ceļo!

Augusta sākums ir atvaļinājumu laiks, tad nu visi četri devāmies izbraucienā pa Latvijas ārēm. Finijs jau ir braucis mašīnā, tāpēc sākumā nepārdzīvojām, kad viņš izmisīgi jautāja, kur mēs braucam :) Nu gluži kā ēzelītis no Šreka “Vai ilgi vēl, vai mēs jau esam klāt?” Un arī šī “jautāšana” nebija parāk ilgi…